Chính Sách Bảo Mật của One88

Chào mừng bạn đến với One88! Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách Bảo Mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ, và bảo vệ thông tin cá nhân khi bạn truy cập và sử dụng website One88.

1. Thu Thập Thông Tin Khi bạn đăng ký tài khoản, tham gia cá cược, thực hiện giao dịch, hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, One88 có thể thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin tài chính, và các thông tin khác mà bạn cung cấp.

2. Sử Dụng Thông Tin Thông tin cá nhân thu thập được sử dụng để quản lý tài khoản, cung cấp dịch vụ, xử lý giao dịch, cải thiện trải nghiệm người dùng, và gửi thông tin quảng cáo hoặc khuyến mãi mà bạn có thể quan tâm.

3. Chia Sẻ Thông Tin One88 tôn trọng quyền riêng tư của bạn và không bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin với các đối tác hoặc nhà cung cấp dịch vụ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ hoặc tuân thủ yêu cầu pháp lý.

4. Bảo Mật Thông Tin Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ không được phép. Bao gồm việc sử dụng công nghệ mã hóa và các biện pháp bảo mật khác.

5. Quyền Của Người Dùng Bạn có quyền truy cập, cập nhật, và yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình. Nếu bạn muốn thực hiện quyền này hoặc có thắc mắc về chính sách bảo mật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

6. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật One88 có thể cập nhật chính sách bảo mật này từ thời gian tới thời gian. Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên website của chúng tôi.

7. Liên Hệ Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính Sách Bảo Mật này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc số điện thoại được cung cấp trên website.